INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Wat willen we bereiken?

  1. We zijn een procesgerichte organisatie, waarbij onze processen, applicaties en data blijven in beeld hebben.
  2. We werken volledig tijd-, plaats- en apparaat onafhankelik samen.
  3. Informatievoorziening is een vast onderdeel van ieder project of voorstel in onze organisatie.
  4. We kennen de doelen en initiatieven van onze vijf O's en zij weten wat ze van ons kunnen verwachten.