INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Wat gaan we doen?

1.

 • We brengen onze processen, applicaties en data in beeld.
 • We borgen de kennis over processen, applicaties en data structureel in de organisatie.
 • We ondersteunen bij het optimalisteren van processen.

2.

 • We investeren in het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden bij onze medewerkers en vijf O's.
 • We ondersteunen diegene die hier hulp bij nodig hebben.
 • We gebruiken software om samen te werken en we beveiligen onze mobiele apparaten.
 • Onze functioneel beheerders ondersteunen gebruikers van software. Zij zien toe op gebruik ervan en passen de software aan als daar vraag naar is.

3.

 • We geven in de ontwerpfase van beleid en projecten gevraagd en ongevraagd advies over de informatieaspecten die spelen.
 • We delen binnen ons team actief de signalen van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

4.

 • We kijken "van buiten naar binnen" en spreken actief met de vijf O's om maatschappelijke doelen te bereiken.
 • We maken onze rol in projecten steeds duidelijk aan onze collega's.