INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Integraal werken

De buitenwereld verandert in hoog tempo. Vraagstukken worden steeds ingewikkelder, en kunnen we als gemeente vaak niet meer alleen oplossen. Dit vraagt om samenwerking over de verschillende teams, en met onze vijf O's. We doen dit bij voorkeur digitaal, en op de tijd én plaats die op dat moment het beste past bij de werkzaamheden.

We benutten de kansen van nieuwe technologieën om sneller en eenvoudiger samen te werken, en de kwaliteit van het werk te verhogen. We letten hierbij wel op de veiligheid van onze informatie. Het is belangrijk dat we onze bedrijfsprocessen en applicaties in beeld brengen én houden.

We werken met een persoonlijke aanpak en we werken opgavegericht: welke initiatieven spelen er al in de samenleving? En op welke wijze kunnen wij die ondersteunen? Dit vraagt om 21e eeuwse vaardigheden. Samenwerking, creativiteit, digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn hierin meer dan ooit belangrijk. Wij helpen degene die dit nodig hebben om mee te gaan in deze verandering.