INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Wat gaan we doen?

1.

 • We presenteren data visueel met dashboards en digitale kaarten.
 • Informatie die iedereen nodig heeft stellen we centraal beschikbaar in een dashboard.
 • We sluiten aan bij de informatiebehoefte van de organisatie.
 • We geven in de ontwerpfase van beleid en projecten gevraagd en ongevraagd advies over de informatieaspecten die spelen in de besluitvorming.
 • We zorgen ervoor dat gebruikers van de beschikbare informatie de bron en kwaliteit in kunnen zien.
 • We investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers.
 • We blijven de mogelijkheden van het inzetten of verbeteren van software onderzoeken en benutten deze optimaal.

2.

 • We maken gebruik van data van landelijke dataportalen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), Kamer van Koophandel (KvK) en Politie.
 • We maken gebruik van data van lokale partners zoals woningcorporaties, Belasting Samenwerking West-Brabant en Werkplein Hart van West-Brabant.
 • We maken gebruik van onze interne bronnen.

3.

 • We publiceren onze open data op een landelijk portaal.
 • We benutten de mogelijkheden om via de gemeentelijke website informatie beschikbaar te stellen.
 • We volgen de informatiebehoefte van onze vijf O's om te onderzoeken op welke wijze onze informatie kan helpen om maatschappelijke doelen te bereiken.
 • We integreren privacy en informatiebeveiliging als een vast onderdeel in de werkprocessen van informatiegestuurd werken.