INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Wat willen we bereiken?

  1. Onze organisatie heeft betrouwbare, actuele basis- en kerngegevens en gebruikt deze ook bij de uitvoering van haar taken. De organisatie meldt afwijkende gegevens actief terug.
  2. We werken digitaal duurzaam. Archiefwaardige documenten bewaren we op de juiste wijze, en zijn waar mogelijk plaats-, tijd- en apparaat onafhankelijk beschikbaar.
  3. We waarborgen de bescherming van gegevens die wij verwerken (informatiebeveiliging en privacy) en delen actief openbare informatie (Wet hergebruik overheidsinformatie).
  4. We werken samen vanuit standaarden en kaders.
  5. We voldoen aan wet- en regelgeving (we werken in de geest van de wet) en zijn hierin transparant: we beschermen de grondrechten en publieke waarden.