INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Informatie op orde

Het is van groot belang dat we onze informatievoorziening op orde brengen en houden. Zonder deze basis kunnen we de doelen die we als gemeente hebben niet (goed) realiseren.

Voor het beheer en de doorontwikkeling van de informatievoorziening zijn diverse maatregelen nodig. Zo houden we grip op de kwaliteit en de integriteit van gegevens die we verwerken als gemeente.