INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Wat willen we bereiken?

  1. We bieden dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze vijf O's met uitgangspunt: "digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet"
  2. De klant heeft zoveel mogelijk inzicht in-, en regie op-, de eigen gegevens en relevante informatie, mits deze wetgeving dit toestaat.
  3. We brengen en houden onze processen op orde.
  4. We bereiden onze informatievoorziening voor op de komst van de Omgevingswet.
  5. We volgen landelijke en Europese ontwikkelingen, waarbij we zaken die verplicht zijn uitvoeren en bij andere ontwikkelingen keuzes maken die bijdragen aan onze opgave.