INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Digitale dienstverlening

Met behulp van digitalisering en automatisering maken we de dienstverlening voor de klant gebruiksvriendelijker, persoonlijker, proactief en transparant. We kijken hierbij van "buiten naar binnen", uitgaande van de leefwereld van onze vijf O's. We volgen het verbeteren en verslimmen van de processen steeds de klantreis.

Onze vijf O's verwachten dienstverlening op een voor hen prettig tijdstip, en via het kanaal dat zij willen. Dit vereist een uitstekende informatievoorziening. We stellen de vijf O's waar mogelijk in staat regie te voeren over de eigen gegevens.