INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Voorwoord

Toekomstbeeld

Etten-Leur ontwikkelt zich. Op het vlak van een open en transparante overheid, digitale dienstverlening en efficiƫntie is volop verbetering mogelijk. Er zijn voldoende uitdagingen om meer informatie te delen, onze vijf O's toegang te geven tot hun eigen gegevens, medewerkers volledig digitaal te laten werken en het werk efficiƫnt en veilig uit te voeren.

Het goed organiseren van informatie speelt hierin een belangrijke rol. De doelen beschreven in de Informatievisie (I-Visie) kunnen we bereiken door de processen en informatie goed te organiseren. Daarbij staat de klant centraal en is informatie volgend aan de wensen van de klant en de bedrijfsvoering.

Sturende ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau bepalen wat er moet gebeuren. Denk hierbij aan de Wet Open Overheid, Wet Digitale Overheid, de Omgevingswet en onze lokale ambities. Het bestuur bepaald samen met de vakafdelingen. Deze I-Visie en strategie bepaalt niet wat er moet gebeuren, maar wel de wijze van de inzet van informatie.

Zoals gemeente Etten-Leur verwoord in de organisatieontwikkeling stellen we de klant centraal. Dit hebben we ook gedaan bij de totstandkoming van deze I-Visie. Samen met meer dan 100 professionals is deze I-Visie gemaakt. Dat maakt ons erg trots. Het is een toekomstbeeld dat richting geeft en kaders stelt.

Team Informatie