INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Voortgang

Via diverse kanalen informeert team informatie over de voortgang. Dit gebeurt als het thema er om vraagt in een-op-een gesprekken of via bestaande overleggen. Georganiseerd vanuit de behoefte van de klant of behoefte van team informatie.

Elke kwartaal evalueren we de voortgang van het plan en stellen het waar nodig bij. Deze momenten zullen aansluiten bij de P&C Cyclus waardoor we geregeld rapporteren over de voortgang. Daarnaast rapporteren we in dezelfde cyclus over de voortgang en kwaliteit van de basisregistraties, privacy en informatiebeveiliging (ENSIA-Audit). Jaarlijks zullen we het MT en College over het hele plan bijpraten en waar nodig vaker, dat kan ook op een afzonderlijk thema zijn of als er vraag is vanuit de organisatie. Deze strategie en planning zal geregeld bijgesteld worden en is hier gedocumenteerd dus actueel in te zien voor iedereen.

Prioriteiten

Vanuit de visie zijn er prioriteiten gesteld voor de uitvoering. Extra aandacht aankomende periode krijgen de thema’s Basis op orde, waarbij specifiek het onderwerp informatiebeveiliging en privacy prioriteit krijgen, het thema informatiegestuurd werken en het digitaal samenwerken.