INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Verantwoordelijkheden

Om deze I-Visie uit te voeren jaagt team informatie de organisatie aan. Het team ondersteunt en adviseert gevraagd en ongevraagd over informatie gerelateerde zaken. Team informatie geeft kaders mee en speelt in op de vraag van de organisatie welke uiteindelijk de keuzes maakt. De organisatie is eindverantwoordelijk, waarbij het organisatiebelang boven het teambelang staat. Bij tegengestelde belangen zal het MT keuzes maken. Voor veel onderwerpen die onder de thema’s staan zijn de proceseigenaren verantwoordelijk, zoals het digitaliseren van de processen, informatiebeveiliging en privacy, informatiegestuurd willen werken etc. Voor de thema’s in deze strategie voelt team informatie zich verantwoordelijk waarbij het team bij de aanvang van projecten of veranderingen geconsulteerd wordt door de organisatie. Samen gaan we het verschil maken en toegevoegde waarde creëren voor onze O’s, maar ook zeker voor de medewerkers van onze organisatie.