INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Planning

Er gebeurt veel in de organisatie waar deze I-Visie op aansluit. In onderstaand blokkenplan staat per thema in globale tijden waar team informatie mee bezig is en waarbij team informatie de organisatie ondersteunt. Het gaat hier om specifieke projecten en ontwikkelingen, niet over dagelijkse werkzaamheden.

2019

2020

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Informatiegestuurd werken

Implementeren nieuwe softwareversie dashboard voor intern gebruik

X

Gebruik maken van data van lokale partners & landelijke portalen

X

X

X

X

X

X

X

Aansluiten op de basis- en kernregistraties

X

X

Voorstel implementeren van omgeving voor extern gebruik

X

Volgen van de Wet Open Overheid

X

X

X

X

Publiceren open data op landelijk portaal

X

X

X

X

X

Publiceren (open) data op gemeentelijke website

X

X

X

X

X

Ontwikkelen dashboards voor Veiligheid, Sociaal Domein, Economie, Verkeer

Doorlopend

Informatie op Orde

Opstellen actieplan gegevensbescherming

X

X

Implementeren Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

X

X

X

X

Uitvoeren van spel Spion op je Pad

X

X

X

Serious game uitvoeren voor bewustwording gegevensbescherming 2020

X

X

X

X

Aansluiten op het regionaal edepot

X

X

Implementeren Zorgportaal

X

Onderzoek uitvoeren naar leveranciersmanagement

X

X

Bewustwording voor verplicht gebruik en terugmelden basisregistraties

X

X

In kaart brengen applicatielandschap

X

X

Opstellen bedrijfscontinuiteitsplan

X

X

Implementeren Wet hergebruik overheidsinformatie (WHO)

X

X

X

Implementeren Basisregistratie Ondergrond (BRO)

X

X

Implementeren Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2.0 (BAG)

X

X

Kwaliteitsverbetering uitvoeren processen BAG en BGT

X

X

X

Implementeren normenkader AVG (CIP)

X

X

X

X

Borgen van gebruik van Governance, Risk & Compliance (GRC) tool

X

X

X

X

Implementeren van Mobile Device Management

X

X

Herzien van CBS gebieden (wijken en buurten)

X

X

X

X

Aanbesteden nieuwe infrastructuur

X

X

Implementeren nieuwe infrastructuur

X

Implementeren Toepassingsprofiel Metadaterling Lokale Overheden (TMLO) 

X

X

X

X

Volgen ontwikkelingen wet- en regelgeving over GGI, GDI en Eidas

Doorlopend

Integraal werken

Ondersteunen implementatie nieuw intranet

X

X

Voorstel implementeren Office 365

X

X

Implementeren Exchange online

X

X

Virtualiseren 'Specials' werkplekken

X

X

X

Opleiden digivaardigheden medewerkers

X

X

X

X

Implementeren nieuwe telefooncentrale

X

Structureel uitvoeren Baselinetoetsen (en evt. dPIA)

X

X

X

X

X

X

Onderzoeken kansen procesmanagement

X

X

X

X

Ondersteunen bij digitaliseren interne processen

Doorlopend

Digitale dienstverlening

Implementeren Zorgportaal

X

X

Doorontwikkelen E-diensten Burgerzaken

X

X

X

X

Ondersteunen bij implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Doorlopend

Volgen ontwikkelingen Mijn Overheid.nl

Doorlopend

Ondersteunen bij digitaliseren en automatiseren dienstverlening

Doorlopend

Innovatie

Ondersteunen bij blockchain sociaal domein

X

Organiseren van opleidingen over innovatie

X

X

X

Organiseren van externe bijeenkomst over innovatie

X

X

Volgen ontwikkelingen Smart City, Kunstmatige Intelligentie, Big Data, Common Ground

Doorlopend