INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Bronnen

Landelijke bronnen

 • Miljoenennota 2019
 • NL DIGI beter: Agenda Digitale overheid
 • Informatieblad Invoeringsweg Omgevingswet
 • Kerninstrument Omgevingsvergunning en informatievoorziening, VNG Realisatie 2018
 • Digiprogramma 2018 Rijksoverheid
 • Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO)
 • Informatiebeleidsplan gemeente Meierijstad
 • Informatiebeleidsplan Native Consulting
 • Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordingsplicht AVG
 • Kamerbrief ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Voortgangsrapportage Digitaal 2017
 • Digitale Overheid. Stelsel Basisregistraties
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet. Website raadpleging
 • VNG. Digitale Agenda 2020

Lokale bronnen

 • Raadsprogramma 2018-2022
 • Bouwstenen Beleidskader 2018-2022
 • Collegewerkprogramma 2018-2022
 • Organisatieontwikkeling
 • Koerskaart t/m 2019 Collegewerkprogramma
 • Ambitie Dienstverlening gemeente Etten-Leur
 • Afdelingsplannen
 • OO Audit
 • Rapport Waarstaatjegemeente april 2017
 • Handboek Generieke Vervanging gemeente Etten-Leur
 • Communicatieplan “Spreken is zilver, zwijgen is goud”
 • Uitwerkingen Regionale Samenwerking 2015
 • Informatiebeveiligingsplan 2018
 • Privacybeleid